Waar houden wij ons mee bezig?

Thema's en onderwerpen

Wij zijn allround en integraal in EMVI met projecten van 1 miljoen tot 1 miljard euro vanuit het perspectief van opdrachtgever als opdrachtnemer.

Projectmanagement en beheersing

Marc

 • Samenwerking
 • Kwaliteitsmanagement
 • Risicomanagement
 • Procesbeheersing
 • Planning
 • Veiligheid

Omgevingsmanagement

 • Stakeholdermanagement
 • Bereikbaarheid en doorstroming
 • Leefbaarheid
 • Veiligheid
 • Communicatie
 • Conditionering

Technisch management

 • Value engineering
 • Fasering
 • Duurzaamheid
 • Innovatie
 • Raakvlakbeheersing
 • Beeldkwaliteit en vormgeving